Právní údaje

Solten France SARL (Solten Francie s. r. o.)
RCS Évry B 511 144 818 (Obchodní rejstřík Évry B 511 144 818)
DIČ: FR 72 511 144 818 
Sídlo společnosti: 5 rue Florian - 91400 Orsay – Francie
Ředitel správy webu: Sébastien Bricier, jako ředitel skupiny Solten. 

webhosting: ovh.fr

Autorská práva, ochranné značky a jiná práva duševního vlastnictví

Podle zákona ze dne 11. března 1957 (článek 41) a Zákona o duševním vlastnictví ze dne 1. července 1992, jakékoli protiprávní zobrazování nebo kopírování této stránky, a to jakýmkoli způsobem, představuje zneužití, které se trestá podle článků 425 a dalších trestního zákoníku.
Texty, které se nacházejí na této stránce, pokud není uvedeno jinak, jsou duševním a právním vlastnictvím skupiny Solten. Ve všech případech mohou být tyto původní texty citovány pouze v případě, že obdržíte souhlas od skupiny Solten, a to řádnou žádostí zaslanou na adresu info@solten.fr.
Kromě toho mohou být některé citované názvy chráněny ochrannými známkami, které jsou vlastnictvím skupiny Solten nebo třetích osob, aniž by byla nutně uvedena zmínka o této ochranné známce.

Vyloučení záruky a odpovědnosti

Informace na této stránce jsou poskytovány pouze jako obecné informace a nemohou být základem pro jakoukoli transakci.
Všechny informace nebo jedna jakákoli informace publikovaná na tomto webu jsou uvedeny bez jakékoli záruky, výslovně uvedené nebo předpokládané, ať už se jedná, a to bez omezení, o záruku dobré prostřední jakosti, vhodnosti pro konkrétní potřeby nebo neporušení práv třetích osob.
Skupina Solten neposkytuje žádné záruky, pokud jde o správnost a úplnost prvků a/nebo informací uveřejněných na tomto webu.
Skupina Solten nezaručuje v žádném případě trvalý přístup k těmto stránkám, stejně jako bezpečnost stránek a nepřítomnost virů nebo jiných nežádoucích hostů (včetně prvků webu a informací, které se na něm nacházejí). 
Použití prvků těchto stránek a jakýchkoli informací, které se zde nacházejí, stejně jako přístup na tyto stránky, jsou výhradní odpovědností uživatele. Skupina Solten se zříká veškeré odpovědnosti za jakoukoli škodu, a to zahrnuje bez omezení přímé i nepřímé škody, které by mohly vyplynout z přístupu na tyto stránky a z použití celého materiálu, nebo jen jeho části, nebo informací zde obsažených. 
Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích osob. Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně za účelem usnadnění přístupu a zahrnutí těchto odkazů neznamená v žádném případě kontrolu prvků stránek, na které tyto odkazy umožňují přístup, ani záruku za tyto informace. Přístup na tyto stránky je výhradní odpovědností uživatele.

Předávání informací uživateli

Shromážděné informace jsou předmětem dalšího používání z informačního hlediska, které je určeno pro sledování požadavků zájmu, ať už je to z hlediska informačního, obchodního nebo partnerského. Příjemci údajů jsou společnosti skupiny Solten, žádná informace není šířena mimo tuto skupinu.
Podle zákona o « informacích a svobodách » ze dne 6. ledna 1978, který byl pozměněn v roce 2004, máte právo na přístup a opravu vašich údajů, kterou můžete uplatnit žádostí na adrese  support@solten.fr.
Ze zákona máte také právo odmítnout zpracování vašich údajů.

Změny

Skupina Solten může kdykoliv změnit, a to i bez předchozího upozornění, informace uveřejněné na těchto stránkách nebo informace, které jsou v nich obsaženy.