Východní Evropa

Slovanské jazyky, používající ke svému zápisu cyrilici jsou zastoupeny především ve východní Evropě. Jsou silně poznamenané ruským vlivem: běloruština, ruština a ukrajinština, které byly definované sovětskými historiky jako « bratrské jazyky ».

Rumunština,kterou se mluví mezi Balkánem a východní Evropou, zastupuje jako jediná románské jazyky v této oblasti Evropy.