Střední Evropa

Slovanské jazyky používající k zápisu latinku se nacházejí především ve střední Evropě, Polština, Slovinsko Česká republika a Slovenská republika.

Pouze maďarština, patřící do skupiny ugrofinských jazyků, se výrazně liší od jazyků sousedních zemí.