Kredit

Webová stránka je navržena a realizována pod dohledem marketingového oddělení skupiny Solten.
Všechny ochranné známky a loga jsou vlastnictvím jejich příslušných autorů. Veškeré použité fotografie jsou buď volně šiřitelné nebo skupina Solten získala práva na jejich použití pro tento web.
Statistické údaje týkající se šíření jazyků ve světě pochází z části z webových stránek wikipedia.com a ethnologue.com.
Skupina Solten, její logo a slogan « a world of languages » (svět jazyků) jsou registrované ochranné známky.