Administrace


Naše sekce  «veřejná správa»  zahrnuje různé oblasti specializace:

Justice
Místní správa
Velvyslanectví

Vláda
Vymáhání práva

Každý obor má pro překlady a tlumočení svá vlastní specifika, která díky našim zkušenostem bereme v úvahu a respektujeme je.

Společnost Solten usiluje o respektování typologických a lexikálních norem každého z těchto odvětví. Díky svému týmu odborníků z oblasti diplomacie, ústavního práva, vládního systému, regionální a místní správy, soudnictví a prosazování práva, je naše překladatelská agentura schopná vyhovět vašim jazykovým potřebám z oblasti veřejné správy.